Politica de confidențialitate

Termenii si conditiile generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.cristinabaluta.ro si Cristina Băluță prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata private fiind garantate.


Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii si executarii Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si incasarea valorii Serviciilor si a produselor digitale de pe site, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, orice alte prelucrari necesare pentru buna desfasurare a relatiei contractuale.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr de mobil) vor putea fi prelucrate de Cristina Băluță cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri:

  • remarketing si urmarirea utilizatorilor
    efectuarea de comunicari comerciale
    comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau cand este considerata o necesitate (de ex in cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele si serviciile oferite de Cristina Băluță.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale site-ului si ale Cristinei Băluță, pentru realizarea operatiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.


Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare și acces;
– dreptul de intervenție asupra datelor;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor;
– dreptul la restricționarea prelucrarii;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va trimite pe email catre Cristina Băluță o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de email contact@cristinabaluta.ro

Scroll to Top